Toevoegingstoffen

Ook andere stoffen die in een middel zitten of door de eindgebruiker moeten worden toegevoegd, zoals toevoegingsstoffen, moeten een toelating hebben voordat deze op de markt gebracht kunnen worden.

Wat is een toevoegingsstof?

Een toevoegingsstof is een middel (mengsel of preparaat) wat door professionele gebruikers  wordt toegevoegd aan een gewasbeschermingsmiddel, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat het middel beter werkt. Voorbeelden van toevoegingsstoffen zijn antischuimmiddelen, uitvloeiers, opnameverbeteraars en hechtingsmiddelen. Sinds de Verordening gewasbeschermingsmiddelen in 2009 in werking is getreden,  is er een toelating vereist om dit soort middelen op de markt te mogen brengen.

Waarom zijn deze middelen niet beoordeeld, maar wel op de markt?

Volgens artikel 58 van verordening gewasbeschermingsmiddelen dient een toevoegingsstof een toelating te hebben voordat het op de markt gebracht kan worden.

In de Verordening is echter nog niet opgenomen hoe een middel beoordeeld dient te worden, daarom dienen de lidstaten nationale wetgeving toe te passen bij het beoordeling van aanvragen voor toevoegingsstoffen. In Nederland is dit geregeld in de Rgb. Daarin is opgenomen dat we uitsluitend checken of de toevoegingsstof co-formulanten bevat die opgenomen zijn in bijlage III van de Verordening (onacceptable co-formulanten) en/of beschermstoffen en/of synergisten. Is dat het geval kan er geen toelating voor een toevoegingsstof worden afgegeven.

Aangezien de aanvraag in grote lijnen uitsluitend op deze punten is gecheckt, kan het Ctgb niet instaan voor mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu. Vandaar dat op de etiketten van dit soort middelen de volgende tekst is opgenomen:

Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s voor mens dier en milieu. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

Welke toelatingen voor toevoegingsstoffen zijn er reeds afgegeven?

In de toelatingen databank kunt raadplegen welke toevoegingsstoffen zijn toegelaten. Selecteer in kolom Categorie: Toevoegingsstof.

Waar kan in meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over de toelating van een toevoegingsstof. De informatie in de Registration Manual is vooral bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen.