Toevoegingstoffen

Ook andere stoffen die in een middel zitten of door de eindgebruiker moeten worden toegevoegd, zoals toevoegingsstoffen, moeten een toelating hebben voordat deze op de markt gebracht kunnen worden.

Wat is een toevoegingsstof?

Een toevoegingsstof is een middel (mengsel of preparaat) wat door professionele gebruikers  wordt toegevoegd aan een gewasbeschermingsmiddel, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat het middel beter werkt. Een toevoegingsstof mag zelf niet werkzaam zijn in de betekenis van Verordening gewasbeschermingsmiddelen. Voorbeelden van toevoegingsstoffen zijn antischuimmiddelen, uitvloeiers, opnameverbeteraars en hechtingsmiddelen. Sinds de Verordening gewasbeschermingsmiddelen in 2009 in werking is getreden,  is er een toelating vereist om dit soort middelen op de markt te mogen brengen.

Waarom zijn deze middelen niet beoordeeld, maar wel op de markt?

Volgens artikel 58 van verordening gewasbeschermingsmiddelen dient een toevoegingsstof een toelating te hebben voordat het op de markt gebracht kan worden. In de Verordening is echter nog niet opgenomen hoe een middel beoordeeld dient te worden, daarom dienen de lidstaten nationale wetgeving toe te passen bij het beoordeling van aanvragen voor toevoegingsstoffen. In Nederland is dit geregeld in de Rgb. 

Tot het moment dat de nieuwe regels bekend en geïmplementeerd zijn, wordt uitsluitend op het volgende gecontroleerd. De toevoegingstof mag de volgende stoffen niet bevatten:

  • formuleringshulpstoffen die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 zijn opgenomen;
  • werkzame stoffen die genoemd zijn op de werkzame stoffen lijst voor gewasbeschermingsmiddelen van EFSA, tenzij deze niet werkzaam zijn;
  • beschermstoffen;
  • synergisten.

Verder moet het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voldoen aan de basisvereisten.

Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s voor mens dier en milieu. Ook de werkzaamheid is niet beoordeeld. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder.

Welke toelatingen voor toevoegingsstoffen zijn er reeds afgegeven?

In de toelatingen databank kunt raadplegen welke toevoegingsstoffen zijn toegelaten. Selecteer in kolom Categorie: Toevoegingsstof.

Waar kan in meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over de toelating van een toevoegingsstof. De informatie in de Registration Manual is vooral bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen.