Tarieven aanvragen gewasbeschermingsmiddelen

Tarieven op basis van een voorschot en nacalculatie

Voor de aanvragen van werkzame stoffen, zonale aanvragen met Nederland als zonale Rapporteur Member State (zRMS) én voor de NLKUG-aanvragen (Nationale uitbreiding met kleine toepassingen) is gekozen voor een voorschot. Bij deze aanvragen is vooraf lastig te voorspellen hoeveel uren de beoordeling gaat kosten en er is een grote spreiding in benodigde beoordelingstijd tussen de aanvragen.

Aan het begin van de aanvraag brengt het Ctgb het voorschot in rekening. Voor zonale aanvragen (met Nederland als zRMS) is de ervaring dat dit de eerste beoordeling dekt. Als het Ctgb echter aanvullende vragen moet stellen – dit gebeurt bij het merendeel van de beoordelingen – wordt een nieuwe intake gedaan, en op basis daarvan een aanvullend voorschot in rekening gebracht.

Tarieven op basis van vaste kosten

Voor het merendeel van de beoordelingen gelden vaste kosten. Dit betreft de tarieven van de kort cyclische aanvragen zoals zonale aanvragen met Nederland als Concerned Member State (CMS) en wederzijdse erkenningen.

De kosten beginnen altijd met een aanvraagtarief voor de intake. Dan wordt beoordeeld of het dossier compleet is en als er geen informatie ontbreekt kan het door naar de beoordelingsfase.

Op basis van de standaardkosten betalen aanvragers een vast bedrag voor de beoordeling. Maar het is in de praktijk meer regel dan uitzondering dat daar ‘add ons’ bijkomen, zoals bijvoorbeeld toetsing aan specifieke guidances, een extra draft Registration Report, veel GAP-regels (het aantal toepassingen van het middel, de plant-plaag combinatie), beoordeling vanwege een extra werkzame stof, studies die geëvalueerd moeten worden, enzovoort. Iedere add on betekent extra beoordelingen die extra tijd kosten, met het bijbehorende tarief. Het is daardoor lastig een gemiddeld tarief voor een bepaald type aanvraag te geven.

Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd.

Behandeling van verzoeken aan de Servicedesk die meer dan 4 uur vergen, brengt het Ctgb in rekening; zie tarieven servicedesk.