ISO gecertificeerd

Om alle belanghebbenden rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te bieden, werkt het Ctgb met uniforme, gestructureerde werkprocessen. Jaarlijks toetst  een geaccrediteerde certificerende instantie (CIIO) of deze processen nog voldoen aan de ISO normen.

Het Ctgb is al sinds april 2009, als eerste toelatingsautoriteit, ISO gecertificeerd en daar zijn we best trots op.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©CIIO