Nieuwe informatie melden door toelatinghouder

Zodra een toelatinghouder aanwijzingen heeft dat een toegelaten gewasbeschermingsmiddel niet langer voldoet aan de toelatingscriteria moet dit onmiddellijk bij het Ctgb worden gemeld.

Toegelaten middelen zijn, indien deze volgens voorschrift worden gebruikt, veilig en werkzaam. Mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten die erop wijzen dat de werkzame stof of het middel niet langer aan de toelatingscriteria voldoet, moet de toelatinghouder van het betreffende middel onmiddellijk bij het Ctgb melden. Daarnaast moet de toelatinghouder jaarlijks bij het Ctgb melding doen van informatie over het middel die er op wijst dat de werkzaamheid onder verwachting blijft, er sprake is van de ontwikkeling van resistentie en elk onverwacht effect op planten en plantaardige producten.

Deze wettelijke verplichting is vastgelegd voor gewasbeschermingsmiddelen in artikel 56 de verordening 1107/2009 en voor biociden in artikel 47 van de verordening 528/2012.