Beoordeling middel

In de beoordeling wordt de werkzaamheid van en de mogelijke blootstelling aan het middel voor mens, dier en milieu berekend. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de veilige waarden.

Het Ctgb beoordeelt de volgende aspecten:

  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen

Om de beoordeling uit te voeren gebruikt het Ctgb een 'meetlat': het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor Europese en nationale wet- en regelgeving, beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren. Deze regels gelden voor alle EU lidstaten waardoor de individuele verschillen in beoordelingen tussen lidstaten kleiner wordt. Zo kan een aanvraag in één land ook worden erkend in een ander land via zogenaamde wederzijdse erkenningen. Er kunnen wel landspecifieke regels en eisen gehanteerd worden bij de beoordeling.


Lees meer over het toetsingskader van gewasbeschermingsmiddelen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Beoordelingsfase