Financiering en tarieven

Om een gewasbeschermingsmiddel of biocide op de markt te kunnen brengen in Nederland moeten producenten betalen voor ‘toelating’. De kosten om het gewasbeschermingsmiddel of biocide hiervoor te beoordelen op veiligheid voor mens, dier en milieu worden betaald aan het Ctgb. Dit gebeurt op basis van de kostprijs (werkelijke kosten), het Ctgb is namelijk een tariefgestuurd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). In andere lidstaten vindt de financiering vaak plaats via de algemene middelen van de overheid.

Zo’n risicobeoordeling op bijvoorbeeld humane toxicologie en gevolgen voor het milieu, kost veel tijd. De producent overlegt een dossier met volgens good laboratory practice uitgevoerde onderzoeken en die worden zorgvuldig gecontroleerd en getoetst aan de veilige waarden, zoals vastgelegd in Europese wetgeving en guidance-documenten. De tarieven die het Ctgb daarvoor hanteert, zijn afhankelijk van de tijd die dat kost en dat verschilt aanmerkelijk per type aanvraag. Is het middel door het Ctgb toegelaten, dan betaalt de toelatinghouder daarvoor ook jaarlijks een vergoeding.

De tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd in het tarievenbesluit:

  • Tarievenbesluit 2023
  • Tarievenbesluit 2022
  • Tarievenbesluit 2021
  • Tarievenbesluit 2020
  • Tarievenbesluit 2019
  • Tarievenbesluit 2018
  • Tarievenbesluit 2017
  • Tarievenbesluit 2016

Hoe wordt het tarief opgebouwd?

Het Ctgb werkt op basis van de werkelijke kosten. Dat zijn de uren die experts aan het dossier besteden om het te beoordelen op veiligheid voor mens, dier en milieu. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de verschillende beoordelingen die van toepassing zijn op hun aanvraag. Door factoren zoals bijvoorbeeld gebruik alleen in kassen of juist ook buiten, of een aanvraag voor een enkel product of voor een grote biocidefamilie, kunnen die kosten sterk verschillen. En is het middel door het Ctgb toegelaten, dan betaalt de toelatinghouder daarvoor ook jaarlijks een vergoeding.

De uiteindelijke kosten van een aanvraag zijn opgebouwd uit tarieven voor de verschillende fases en aspecten van de beoordeling, zoals de humane toxicologie, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, fysisch chemische eigenschappen en werkzaamheid. Die worden als het ware op elkaar gestapeld. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden en dat verschilt per aanvraag.

Het type aanvraag is dan ook bepalend voor de kosten. Bijvoorbeeld een middel dat in een ander Europees land al is toegelaten kan in Nederland via een wederzijdse erkenning op de markt komen. Het Ctgb neemt dan het merendeel van de beoordeling uit de andere EU-lidstaat over en kijkt vooral naar voor Nederland specifieke elementen. De kosten hiervoor zijn dus aanmerkelijk lager dan voor een complete beoordeling. Maar mochten er voor toelating op de Nederlandse markt aanvullende beoordelingen nodig zijn dan kunnen die kosten toch nog oplopen.

Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven: op basis van een voorschot en nacalculatie, en volgens een vast tarief.

Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd.

Behandeling van verzoeken aan de Servicedesk die meer dan 4 uur vergen, brengt het Ctgb in rekening; zie tarieven servicedesk.

Incasseren van facturen

Het is mogelijk om uw facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb.
Door het incasseren van uw facturen heeft u geen omkijken meer naar een tijdige betaling en nemen wij deze administratieve last van u over.
U houdt de controle over uw eigen rekening, u kunt incasso's vooraf weigeren.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid voor automatische incasso, neem dan contact op het de afdeling Financiën & Control.
Wij zullen dan de procedurestappen met u doornemen en de benodigde contracten opmaken.