Tarieven aanvragen biociden

De kosten van een aanvraag tot toelating van een biocide zijn afhankelijk van de status van werkzame stoffen in Europa en het type aanvraag. Voor aanvragen onder het overgangsrecht geldt het tarievenbesluit van het Ctgb. Voor aanvragen onder de verordening zijn ook vaak tarieven aan ECHA verschuldigd. Hierbij gelden dus zowel het tarievenbesluit van het Ctgb als de uitvoeringsverordening van ECHA. 

Tarieven op basis van een voorschot en nacalculatie

Op basis van de standaardkosten betalen aanvragers een voorschot voor de beoordeling. Dan volgt de risicobeoordeling op verschillende aspecten, zoals de humane toxicologie, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, fysisch chemische eigenschappen en werkzaamheid. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden en dat verschilt aanmerkelijk per type aanvraag.

Tarieven op basis van vaste kosten

Voor wederzijdse erkenning onder de BPR en voor Vereenvoudigde toelatingen, Same Biocidal Product-aanvragen en aanvragen onder overgangsrecht gelden vaste tarieven.

Daarnaast is de toelatinghouder per toelating een jaarlijkse vergoeding aan het Ctgb verschuldigd.

Unietoelating

Ctgb brengt geen jaarlijkse vergoeding voor unietoelatingen in rekening. In het geval Nederland optreedt als (evaluerende competente autoriteit (eCA) voor een unietoelating brengen we de werkelijk gemaakte kosten in rekening.

Servicedesk

Behandeling van verzoeken aan de Servicedesk die meer dan 4 uur vergen, brengt het Ctgb in rekening; zie tarieven servicedesk.