Nationaal specifieke elementen

Het Ctgb-beleid is gericht op harmonisatie maar omstandigheden - zoals bijvoorbeeld het klimaat - kunnen verschillen tussen per lidstaat. Vandaar dat lidstaten de mogelijkheid hebben nationaal specifieke elementen aan te wijzen. Nederland heeft nationaal specifieke elementen aangewezen die gehanteerd worden bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en bij die voor biociden.