Nationaal specifieke elementen

Het Ctgb-beleid is gericht op Europese harmonisatie, maar omstandigheden – zoals bijvoorbeeld het klimaat – kunnen verschillen per lidstaat. Vandaar dat lidstaten de mogelijkheid hebben nationaal specifieke elementen aan te wijzen. Nederland heeft nationaal specifieke elementen aangewezen bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en bij die van biociden.