De Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009

In 2011 werd de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) 1107/2009 van kracht en is de Nederlandse regelgeving aangepast. Sindsdien bestaat er ook een zonale beoordelingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen. Die voorkomt dubbel werk tussen toelatingsautoriteiten in de Europese Unie en stimuleert samenwerking en harmonisatie. Bekijk de volledige tekst van de verordening.

Samenvatting van de Verordening Gewasbescherming

Om de landbouwproductie te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid van Europese burgers en het milieu, heeft de Europese Commissie in de Verordening Gewasbescherming regels en criteria vastgelegd voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als de werkzame stoffen daarin. Die regels en criteria gelden voor alle lidstaten van de Europese Unie, en de beoordeling van stoffen en middelen moet in al die landen op dezelfde manier verlopen. Zo kunnen de toelatingsautoriteiten ook stoffen en middelen toelaten die in een andere lidstaat zijn beoordeeld.  

De lidstaat waar een middel op de markt komt, is verantwoordelijk voor de toelating. Daar dienen fabrikanten hun aanvraag in. De goedkeuring geldt voor een periode van ten hoogste tien jaar en kan aan voorwaarden of beperkingen onderworpen zijn vanwege bijvoorbeeld de zuiverheid van de werkzame stof, het beoogde gewas of de categorie gebruikers.
Na tien jaar kan de toelating worden verlengd. De lidstaat kan de toelating intrekken of wijzigen als tussentijds niet langer wordt voldaan aan één van de voorwaarden volgens welke het middel is toegelaten.

Vergroot afbeelding EU zones na brexit, zonder Verenigd Koninkrijk
EU zones na brexit, zonder Verenigd Koninkrijk

De verordening verdeelt Europa in drie zones: Noord, Midden en Zuid.

Zone A — Noord

Tot deze zone behoren: Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Zweden

Zone B — Centraal

Tot deze zone behoren: België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije.

Zone C — Zuid

Tot deze zone behoren: Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Malta, Portugal (noot Ctgb: plus Kroatië)

Informatie over het toelatingsproces.

Vergroot afbeelding
EU chemical legislation finder

ECHA heeft een zoekmachine voor EU-wetgeving inzake chemische stoffen.