Pre-submission meeting

Tijdens de voorbereiding van uw aanvraagdossier kunt u een overleg aanvragen met onze experts om knelpunten in dit aanvraagdossier of de aanvraagprocedure te bespreken. De PSM kan aangevraagd worden voor zonale aanvragen gewasbeschermingsmiddelen waarvoor Nederland zRMS is, en voor werkzame stofaanvragen waarvoor Nederland RMS is. Het Ctgb voert in de pré-aanvraagfase geen beoordelingen uit van dossiers of delen van dossiers.

Aanvraag Pre-submission meeting

U kunt een pre-submission meeting aanvragen middels onderstaand aanmeldformulier. Een PSM moet minimaal 8 weken voor de gewenste datum worden aangevraagd. Na aanmelding ontvangt u van de servicedesk nadere informatie over de planning en het aanleveren van de benodigde informatie. Alle benodigde informatie moet uiterlijk 3 weken voor de meeting bij het Ctgb aanwezig zijn. Houdt u er rekening mee dat de volgende informatie gevraagd zal worden:

  • Een agenda met tijdsindicatie per agendapunt,
  • de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme),
  • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (bijvoorbeeld specifieke studies of delen van risicobeoordelingen). Van deze specifieke of algemene onderwerpen stuurt u ons een beschrijving.

Voorwaarden

Voor het organiseren van de PSM worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt een voorschotbedrag van €1.150,- per expertise gevraagd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de pagina Tarieven. Bij tussentijdse annulering zullen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Het Aanmeldformulier is bestemd voor het aanmelden van een pre-submission meeting (PSM) voor gewasbeschermingsmiddelen of werkzame stoffen voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen.