Servicedesk

De servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over de toelating en gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de werkzame stoffen in deze middelen.

Algemene vragen

De servicedesk beantwoordt vragen over:

  • (het gebruik van) toegelaten middelen
  • Hoe zoeken in de toelatingendatabank
  • Werkwijze van het Ctgb

Ondersteuning voor toelatingshouders en aanvragers

De servicedesk beantwoordt vragen over:

  • aanvraagprocedures
  • de dossiervereisten
  • toetsingskader
  • kosten

De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan).

Het antwoord op een servicedesk-vraag wordt met de grootste zorg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, en onze kennis en ervaring. Het antwoord geeft de mening weer van het Ctgb. De informatie en aanbevelingen verstrekt door de servicedesk zijn bedoeld om u te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.

Heeft u vragen over de ontvangst van uw aanvraag of heeft u een link nodig voor de digitale indiening van een aanvraag dossier?  Neem dan contact op via post@ctgb.nl.

Bereikbaarheid

U kunt uw vraag stellen door het servicedesk-verzoekformulier onderaan deze pagina in te vullen. Voor korte vragen is de servicedesk bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur: 0317 – 471 810.

Kosten servicedeskverzoek

Voor (vertegenwoordigers van) toekomstige aanvragers en toelatinghouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk. Als de Servicedesk voor uw vraag de wetenschappelijke, procedurele, juridische of beleidsexperts van het Ctgb moet raadplegen berekenen we alle kosten voor het beantwoorden aan u door. Vragen tot 5 uur nemen we direct in behandeling zonder dat u daarvoor een offerte ontvangt. Door uw vraag in te dienen gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten verbonden aan de beantwoording van uw vraag.

Informatie over onze financiering en tarieven vindt u in het tarievenbesluit.

Vragen formulier

Heeft u een vraag voor de Servicedesk of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Gebruikt u dan a.u.b. ons vragenformulier.