Servicedesk

De Ctgb Servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over de toelating en gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Welke vragen stelt u aan de Ctgb Servicedesk?

De servicedesk is er onder andere om aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating zo adequaat mogelijk te ondersteunen met betrekking tot de te volgen aanvraagprocedure, de dossiervereisten, de te verwachten kosten etc.
De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan).

Voor andere vraagstellers en vragen verwijzen wij graag naar onze contactpagina en de veelgestelde vragen.

Het antwoord op een servicedesk-vraag wordt met de grootste zorg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, en onze kennis en ervaring. Het antwoord geeft de mening weer van het Ctgb. De informatie en aanbevelingen verstrekt door de servicedesk zijn bedoeld om u te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.

Kosten

Voor aanvragers en toelatingshouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk. Het is praktisch eerst op de website te kijken. Algemene informatie over de verschillende aspecten van het aanvraagproces is beschikbaar op de website.

Beantwoording van meer specifieke vragen vindt plaats tegen vergoeding; zie hiervoor ook het tarievenbesluit. Wanneer er sprake is van een vergoeding voor het beantwoorden van uw vraag zal u hier vooraf om uw toestemming worden gevraagd. Indien blijkt dat de beantwoording van uw vraag minder tijd vergt, zal een lager tarief in rekening worden gebracht. Indien tijdens de beantwoording van de vraag blijkt dat er meer tijd nodig is, zullen wij daarover contact met u opnemen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Informatievoorziening aan burgers en vragen van algemene aard zijn in het algemeen gratis. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, maar dat wordt altijd vooraf gecommuniceerd.

Bereikbaarheid

Ctgb Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur; 

per telefoon: 0317 – 471 810 en bij voorkeur door het servicedesk-verzoekformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Wat gebeurt er met uw vraag?

Algemene en eenvoudige vragen kunnen worden gesteld per telefoon of per e-mail door het servicedesk-verzoekformulier (zie onderaan deze pagina) in te vullen.

Wanneer een telefonische vraag complex is of beantwoording meer tijd kost, zal de servicedesk u vragen het verzoekformulier alsnog in te vullen. Vragen die de servicedesk niet direct kan beantwoorden, worden geregistreerd en doorgestuurd naar een Ctgb medewerker met specialistische kennis. Deze beantwoordt de vraag, waarna u door de servicedesk geïnformeerd wordt. Als aan de beantwoording van uw vraag kosten zijn verbonden krijgt u een ontvangstbevestiging met een opgave van de kosten. Als u met die opgaaf akkoord gaat neemt het Ctgb uw vraag in behandeling.

De servicedesk bepaalt op basis van een diagnose van de vraag de relevante categorie. Valt uw vraag buiten onze expertise en wettelijke taak, dan zullen wij u verwijzen naar een andere instantie. Zie het overzicht met links naar organisaties werkzaam op verwante beleidsterreinen.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?