Servicedesk

De servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over de toelating en gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan). Het antwoord op een servicedesk-vraag wordt met de grootste zorg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, en onze kennis en ervaring. Het antwoord geeft de mening weer van het Ctgb. De informatie en aanbevelingen verstrekt door de servicedesk zijn bedoeld om u te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.

Vragen over post? Neem contact op via post@ctgb.nl.

Algemene vragen

  • Vragen over (het gebruik van) toegelaten middelen
  • Hoe zoeken in de toelatingendatabank
  • Werkwijze van het Ctgb

Ondersteuning voor toelatingshouders en aanvragers

De servicedesk beantwoordt vragen over:

  • de te volgen aanvraagprocedure,
  • de dossiervereisten,
  • toetsingskader
  • de te verwachten kosten

Bereikbaarheid

U kunt uw vraag stellen door het servicedesk-verzoekformulier onderaan deze pagina in te vullen. Voor korte vragen is de servicedesk bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur: 0317 – 471 810.

Kosten servicedeskverzoek

Voor aanvragers en toelatingshouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk; zie hiervoor ook het tarievenbesluit. Wanneer een vergoeding gevraagd wordt, sturen wij u eerst een offerte.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *