Servicedesk

De Ctgb-Servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over de toelating en gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Welke vragen stelt u aan de Ctgb-Servicedesk?

De servicedesk is er onder andere om aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating zo adequaat mogelijk te ondersteunen met betrekking tot de te volgen aanvraagprocedure, de dossiervereisten, de te verwachten kosten etc.
De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan).
 

Vragen over gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de werkwijze van het Ctgb, het toetsingskader, de aanvraagprocedures en de toelatingendatabank kunt u stellen aan de servicedesk. Heeft u het Ctgb een poststuk gestuurd en wilt u weten of dat is aangekomen neemt u dan bij voorkeur per mail contact met ons op.

Het antwoord op een servicedesk-vraag wordt met de grootste zorg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, en onze kennis en ervaring. Het antwoord geeft de mening weer van het Ctgb. De informatie en aanbevelingen verstrekt door de servicedesk zijn bedoeld om u te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.

Kosten

Voor aanvragers en toelatingshouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk. Het is praktisch eerst op de website te kijken. Algemene informatie over de verschillende aspecten van het aanvraagproces is beschikbaar op de website.

Beantwoording van meer specifieke vragen vindt plaats tegen vergoeding; zie hiervoor ook het tarievenbesluit. Wanneer er sprake is van een vergoeding voor het beantwoorden van uw vraag zal u hier vooraf om uw toestemming worden gevraagd. Indien blijkt dat de beantwoording van uw vraag minder tijd vergt, zal een lager tarief in rekening worden gebracht. Indien tijdens de beantwoording van de vraag blijkt dat er meer tijd nodig is, zullen wij daarover contact met u opnemen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Informatievoorziening aan burgers en vragen van algemene aard zijn in het algemeen gratis. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, maar dat wordt altijd vooraf gecommuniceerd.

Bereikbaarheid

Ctgb Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur; 

per telefoon: 0317 – 471 810 en bij voorkeur door het servicedesk-verzoekformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Wat gebeurt er met uw vraag?

Algemene en eenvoudige vragen kunnen worden gesteld per telefoon of per e-mail door het servicedesk-verzoekformulier (zie onderaan deze pagina) in te vullen.

Wanneer een telefonische vraag complex is of beantwoording meer tijd kost, zal de servicedesk u vragen het verzoekformulier alsnog in te vullen. Vragen die de servicedesk niet direct kan beantwoorden, worden geregistreerd en doorgestuurd naar een Ctgb medewerker met specialistische kennis. Deze beantwoordt de vraag, waarna u door de servicedesk geïnformeerd wordt. Als aan de beantwoording van uw vraag kosten zijn verbonden krijgt u een ontvangstbevestiging met een opgave van de kosten. Als u met die opgaaf akkoord gaat neemt het Ctgb uw vraag in behandeling.

De servicedesk bepaalt op basis van een diagnose van de vraag de relevante categorie. Valt uw vraag buiten onze expertise en wettelijke taak, dan zullen wij u verwijzen naar een andere instantie. Zie het overzicht met links naar organisaties werkzaam op verwante beleidsterreinen.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *