Servicedesk

De servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over de toelating en gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de werkzame stoffen in deze middelen.

De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan). Het antwoord op een servicedesk-vraag wordt met de grootste zorg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens, en onze kennis en ervaring. Het antwoord geeft de mening weer van het Ctgb. De informatie en aanbevelingen verstrekt door de servicedesk zijn bedoeld om u te ondersteunen, maar zijn juridisch niet bindend.

Vragen over post? Neem contact op via post@ctgb.nl.

Algemene vragen

De servicedesk beantwoordt vragen over:

  • (het gebruik van) toegelaten middelen
  • Hoe zoeken in de toelatingendatabank
  • Werkwijze van het Ctgb

Ondersteuning voor toelatingshouders en aanvragers

De servicedesk beantwoordt vragen over:

  • aanvraagprocedures
  • de dossiervereisten
  • toetsingskader
  • kosten

Bereikbaarheid

U kunt uw vraag stellen door het servicedesk-verzoekformulier onderaan deze pagina in te vullen. Voor korte vragen is de servicedesk bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur: 0317 – 471 810.

Kosten servicedeskverzoek

Voor organisaties kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk. Informatie over onze tarieven vindt u in het tarievenbesluit.

Vraagformulier servicedesk

Voorwaarden: *

Voor (vertegenwoordigers van) toekomstige aanvragers en toelatinghouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk: Als de Servicedesk voor uw vraag de experts van het Ctgb* moet raadplegen berekenen we alle kosten voor het beantwoorden aan u door. Als voor het beantwoorden van uw vraag meer dan 5 uur nodig is ontvangt u eerst een offerte. U kunt dan desgewenst het in behandeling nemen van uw vraag herroepen. Vragen tot 5 uur nemen we direct in behandeling zonder dat u daarvoor een offerte ontvangt. Door uw vraag in te dienen gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten verbonden aan de beantwoording van uw vraag. (*wetenschappelijke, procedurele, juridische en beleidsexperts) Door mijn vraag in te dienen ga ik akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Vul a.u.b. naam en telefoonnummer en/of emailadres in.

Heeft uw vraag betrekking op? *

De maximale bestandsgrootte van bij te voegen bestanden is 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.