Informatie voor de media

Contact met team communicatie

Ons team communicate staat journalisten graag te woord over de werkwijze van het Ctgb. U bereikt het team communicatie via het centrale telefoonnummer: 0317 - 471 810
Voor dringende persvragen kunt u buiten kantooruren bellen met 06 468 250 19.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Ctgb is een tariefgestuurd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het Ctgb werkt in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Het secretariaat beoordeelt een aanvraag en stelt een conceptbesluit op. Het college controleert dit op juistheid en neemt dan een besluit om een middel wel of niet toe te laten.

De externe afspraken van de collegevoorzitter Johan de Leeuw en secretaris / directeur Ctgb Luuk van Duijn staan in de openbare agenda.

Feiten en cijfers

  • Aantal medewerkers: 142 fte in 2017 (begroot 2018: 150 fte)
  • Begroting 2017: €18 miljoen (begroting 2018: €19,7 miljoen)
  • Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in Nederland: 875
  • Toegelaten biociden in Nederland: 1425

Alle besluiten voor de toegelaten middelen staan met bijbehorende onderbouwing  in de toelatingen databank. Het Ctgb publiceert jaarlijks zijn jaarverslag, jaarrekening, werkplan en begroting.

Nieuws, RSS feed, achtergrond dossiers

In het menu Actueel staan naast de nieuwsberichten ook de bekendmakingen van het college. De bekendmaking, uitgegeven één dag na de collegevergadering, betreft de beslissingen die het college neemt over toelatingen. Attendering hierop kan via de RSS feed.

Achtergronddossiers

Voor achtergrond dossiers kunt in terecht in het menu Onderwerpen.