Informatie voor de media

Nieuws en onderwerpdossiers

In het menu Actueel staan naast de persberichten ook de bekendmakingen n.a.v. de maandelijkse collegevergadering. De bekendmaking, uitgegeven één dag na de collegevergadering, betreft de beslissingen die het college neemt over toelatingen. Attendering op nieuws kan via de RSS feed. Voor onderwerpdossiers kunt in terecht in het menu Onderwerpen.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het Ctgb is een tariefgestuurd Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het Ctgb werkt in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Het secretariaat beoordeelt een aanvraag en stelt een conceptbesluit op. Het college controleert dit op juistheid en neemt dan een besluit om een middel wel of niet toe te laten.

De externe afspraken van de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb staan in de openbare agenda.

Feiten en cijfers

  • Aantal medewerkers: 163 fte
  • Begroting: €18 miljoen
  • Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in Nederland: 1.031
  • Toegelaten biociden in Nederland: 1.865

Alle toegelaten middelen met besluiten en bijbehorende onderbouwing staan in de toelatingen databank.
Het Ctgb publiceert jaarlijks zijn jaarverslag, jaarrekening, werkplan en begroting.

Contact met team communicatie

Ons team communicatie staat journalisten graag te woord over de werkwijze van het Ctgb. U bereikt het team communicatie via het centrale telefoonnummer: 0317 - 471 810. Voor dringende persvragen kunt u buiten kantooruren bellen met 06 468 666 26.