Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder staan de externe afspraken van de collegevoorzitter en de directeur. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in; andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2022

Afspraak Deelname
week 42 Bestuurlijkoverleg Rivm collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 42 Stuurgroep UItvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 secretaris/directeu
week 41 Bestuurlijkoverleg CropLifeNL secretaris/directeur
week 41 Bestuurlijkoverleg Aise (International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products)
secretaris/directeur
weekl 40 Directeurenoverleg NVWA secretaris/directeur
week 40 Commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen secretaris/directeur
week 39 Werkbezoek college Greenport Boskoop collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 38 Overleg Director Consulting Group secretaris/directeur
weekl 37 Bestuurlijkoverleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 37 Bestuurlijkoverleg EFSA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijkoverleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijkoverleg Natuur en Nederlandse Vereniging
Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB)
collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 26  Bestuurlijkoverleg LTO Nederland secretaris/directeur
week 26 Stakeholdersoverleg Azolenresistentie secretaris/directeur
week 25 Director Consultation Group face to face meeeting secretaris/directeur
week 23 Ctgb relatiedag, afscheid Johan de Leeuw collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23 Algemeen Overleg gewasbescherming secretaris/directeur
week 22 Discussiepoanel Nefyto 50 jarige bestaan secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
week 21 Stuurgroep  Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
week 20 Directeurenconferentie ministerie LNV en EZK secretaris/directeur
week 20 High Level Meeting ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg Agrodis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 17 Voorjaarsoverleg 'eigenaars advisering LNV' secretaris/directeur
week 16 Werkbezoek college thema biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Werkbezoek RIVM aan Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg Vewin secretaris/directeur
week 14 High Level Meeting DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Directeuren overleg NVWA & Ctgb secretaris/directeur
week 13 Werkbezoek minister LNV aan Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 ISO Audit CIIO secretaris/directeur
week 11 Directeuren overleg met NVWA secretaris/directeur
week 10 EU Regulatory conference on crop protection secretaris/directeur
week 9 Overleg met Parkinsonvereniging secretaris/directeur
week 9 Interview voor 'Onder Glas' secretaris/directeur
week 8 Interview voor 'Nefyto Bulletin' secretaris/directeur
week 6 Overleg ministerie LNV- Directie PAV over laagrisicomiddelen secretaris/directeur
week 4  Stakeholdersoverleg azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 2  Rondetafelgesprek met Tweede Kamer over gewasbescherming secretaris/directeur