Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder staan de externe afspraken van de collegevoorzitter en de directeur. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in; andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2020

Afspraak Deelname
week 45 Werkbezoek college biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg RIVM collegevoorzitter, secretaris/directeur
Algemeen Overleg gewasbescherming secretaris/directeur
Overleg Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 44 Bestuurlijk overleg Certis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 43  Bestuurlijk overleg ANSES collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 40 Bestuurlijk overleg Ned. Ver. Plaagdiermanagement Bedrijven collegevoorzitter, secretaris/directeur
Presentatie uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
week 39 Overleg KAVB en NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 38 Meeting EFSA secretaris/directeur
week 37 Directeurenconferentie 2020 secretaris / directeur
Stuurgroep Duurzame gewasbescherming
secretaris / directeur
Bestuurlijk overleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Directeurenoverleg NVWA secretaris / directeur
week 36 Bestuurlijk overleg Platform Biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
Geen afspraken i.v.m. zomervakantie tot week 35
week 28 Overleg KAVB en NVWA i.v.m. Asperigillus resistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 27 Bestuurlijk overleg  DG SANTE (tele conference) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 26 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris / directeur
week 24 Bestuurlijk overleg NVWA (telefonisch) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 24 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 21 Bestuurlijk overleg Agrodis (telefonisch) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg Nefyto (telefonisch) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris / directeur
week 9 Teleconference Directors Consultation Group secretaris / directeur
week 8 Bestuurlijk overleg KAVB collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 7 Bestuurlijk overleg ministerie I en W en directe Water & Bodem collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 7 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris / directeur
week 6 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 6 Bestuurlijk overleg Centrum Landbouw en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 5 Bestuurlijik overleg VEWIN collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 5 Directeurenoverleg NVWA secretaris/directeur
week 4 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris / directeur
week 4 Bestuurlijk overleg KAVB, NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur