Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder staan de externe afspraken van de collegevoorzitter en de directeur. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in; andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2019

Afspraak Deelname
week 50 Bestuurlijk overleg voorzitter Adviescommissie voor de bezwaarschiften
Bestuurlijk overleg KAVB - NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 49 Bestuurlijk overleg ministerie I&W en directie Water & Bodem collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin collegevoorzitter, secretaris/directeur
Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris/directeur
Overleg Fruitconsult en Proeftuin Randwijk secretaris/directeur
week 48 Bestuurlijk overleg RIVM collegevoorzitter, secretaris/directeur
Kennismaking LNV-directie Plantaardig Agroketens en Voedselkwaliteit collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 47 Bestuurlijk overleg Nufarm collegevoorzitter, secretaris/directeur
Najaarsoverleg ministeries van LNV, I&W, VWS en SZW collegevoorzitter, secretaris/directeur
Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris/directeur
Kennismaking Stichting MPS secretaris/directeur
week 46 Werkbezoek college biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg College Beoordeling Geneesmiddelen secretaris/directeur
week 45 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Slovenië collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 44 Algemeen overleg gewasbescherming secretaris/directeur
week 43 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 41 Bestuurderstafel Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Inspectie Leefomgeving & Transport secretaris/directeur
week 40 Kennismaking Directie Communicatie ministerie LNV secretaris/directeur
week 39 Overleg met European Food Sefaety Agency collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 38 Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg KAVB collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 37 Directeurenconferentie ministerie LNV en EZK secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg ministerie SZW collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 36 Kennismaking NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 34 Bestuurlijk overleg ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid collegevoorzitter, secretaris/directeur
Geen externe afspraken in week 27 t/m 33
week 26 Directors Consulting Group Brussel secretaris/directeur
week 25 Bestuurlijk overleg LTO Glaskracht collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 24 Relatiedag Het Ctgb in Europa en afscheid secretaris/directeur Luuk van Duijn collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bezoek aan Ctgb door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en DG Leefmilieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23 Algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen
Werkbezoek European Chemical Agency (ECHA) collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Stichting Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Biocidenplatform collegevoorzitter, secretaris/directeur
Jubileumsymposium Artemis secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk overleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
Gesprek Meten is weten, bewoners Westerveld secretaris/directeur
week 21 ECPA Regulatory Conference - 22/23 mei Gent secretaris/directeur
Interview Boerderij en Groente & Fruit secretaris/directeur
week 20 Bestuurlijk overleg NVWA secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Agrodis secretaris/directeur
week 18 Bezoek Kemi (Swedish Chemicals Agency) aan het Ctgb secretaris/directeur
week 17 Bestuurlijk overleg Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven secretaris/directeur
week 16 Bestuurlijk overleg LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Raad van Participanten RijksBredeBenchmark Groep secretaris/directeur
Annual Eastern Regulatory Conference secretaris/directeur
week 14 Ronde tafelgesprek met stake holders collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg Toekomstvisie gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES, Oostenrijk) bezoekt Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 Bijeenkomst chemische waterkwaliteit glastuinbouw Delfland secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg ministerie LNV - directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit secretaris/directeur
week 7 Directors Consulting Group teleconference secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg met minister van LNV collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 6 Bestuurlijk overleg CLM collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 3 Bestuurlijk overleg VEWIN collegevoorzitter, secretaris/directeur