Externe afspraken van collegevoorzitter en directeur

Het Ctgb vindt het belangrijk om met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te spreken over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zo krijgen wij een evenwichtig beeld van zowel de technische als de maatschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld. Ook zijn dit de gelegenheden waarbij wij uitleg kunnen geven over toelatingen en afwijzingen, en over die regels die daarbij gelden. Dat helpt ons bij ons werk, het helpt aanvragers en anderen om een goed beeld te krijgen van ons werk en het is belangrijk voor ons bij onze advisering aan zowel binnenlandse, als Europese instanties.

Medewerkers van het Ctgb praten met collega’s van mede-overheden in Nederland en Europa over de voorbereiding, uitwerking en interpretatie van beoordelingsmethodieken en de beoordeling van stoffen en middelen. Dat gebeurt in vastgelegde structuren, maar ook ad hoc. Dit is voor de nagestreefde harmonisatie van groot belang.

Voor directie en college is het eveneens belangrijk contact te hebben met diverse stakeholders uit de samenleving. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van belangenorganisatie, mede-overheden, het bedrijfsleven, van telers/gebruikers, maar ook van andere maatschappelijke organisaties (NGO’s). Op deze pagina geven wij een overzicht van met wie wij praten. Hieronder staan de externe afspraken van de collegevoorzitter en de directeur. Reguliere overleggen (doorgaans met ministeries) volgend uit hun ambtelijke taak, staan er niet in; andere afspraken, waarin zij het Ctgb in gesprekken met derden vertegenwoordigen, wel.

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2023

Afspraak Deelname
week 40 Directeuren overleg NVWA secretaris/directeur
week 39 Bestuurlijk overleg CropLIfeNL collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 38 Bestuurlijk overleg Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 37 Bestuurlijk overleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 36 Bestuurlijk overleg EFSA Parma collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijk overleg Glastuinbouw Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 28 Bestuurlijk overleg Ctgb - IL&T collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 28 Bestuurlijk overleg  LTO Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 27 Bestuurlijk overleg Ctgb - Platform Biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 27 Bestuurlijk overleg Ctgb - NVPB collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 25 Directors Consultating Group face-to-face meeting Polen secretaris/directeur
week 25 Stakeholderoverleg Azolenresistentie bloembollen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23  Relatiedag collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23 High level meeting ANSES - Ctgb collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 Bestuurlijk opverleg Ctgb- Bezwaarschriftencommissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 21 Internationale Visitatie Commissie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 20 Bestuurlijk overleg Ctgb Agrodis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 High Level Meeting ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk over NVWA secretaris/directeur
week 15 Werkbezoek bollensector collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 High Level Meeting DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg Vewin collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Overleg ministerie Ien W over toelating gewasbeschermingsmiddelen en behalen KRW in 2027 secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg CropLife NL collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 Bestuurstafel KleinLef  secretaris/directeur
week 11 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 Bestuurlijk overleg azolenresistentie bloembollen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 10 Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 secretaris/directeur
week 9 Rondetafelgesprek Ctgb meerjarenstrategie 2024-202 collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 8 Bestuurlijk overleg Azolen secretaris/directeur
week 6 Tripartiet overleg gewasbescherming NVWA en LNV-PAV secretaris/directeur
week 2 Bestuurlijk overleg ministerie SZW collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 2 Bestuurlijk overleg ministerie VWS collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 2  Stuurgroep Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 secretaris/directeur