E-zine (email nieuwsbrief)

Maandelijks publiceert het Ctgb de emailnieuwsbrief E-zine. Hierin staan korte nieuwsberichten en attenderingen op actuele ontwikkelingen in regelgeving en guidances voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Terugzoeken in reeds gepubliceerde E-zines kunt u in het archief. Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de maandelijkse E-zine.

Aanmeldformulier mailing

Vul uw voornaam of initialen in.

Vul uw woon- / vestigingsplaats in.

Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor de gekozen mailing(s).

Abonneren opverplicht *

Meerdere keuzes mogelijk.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *