Accessibility Herbeoordeling Toegankelijkheid

Managementsamenvatting


Op 18 mei 2020 is het heronderzoek naar de toegankelijkheid van www.ctgb.nl afgerond. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).
In deze samenvatting treft u de terugkoppeling aan van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan. In het technische rapport treft u een volledig overzicht aan van alle bevindingen. Hierin staat ook de scope en sample van het onderzoek vermeld.


Resultaat onderzoek

Uit het heronderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid van de website een stuk beter is geworden. Een deel van de gevonden problemen uit het eerdere onderzoek zijn inmiddels opgelost.
Echter zijn een aantal eerder gevonden bevindingen nog niet opgelost en dus voldoet de website op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA. Van de 50 succescriteria hebben we bij 10 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden.