Risico beperkingen voor etikettering behandeld zaaizaad

Behandelt u zaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel, zodat de zaden en planten beter beschermd zijn tegen plagen en ziekten? Dan moet de verpakking van uw zaden een etiket hebben met informatie over het middel. Dat is vastgelegd in Europese wetgeving. De NVWA heeft samen met het Ctgb en Plantum ter verduidelijking een nationale werkwijze gemaakt met specifieke voorwaarden voor etiketten. Vanaf 1 april 2022 moeten uw etiketten daaraan voldoen. Zo kunnen professionals en particulieren de zaden op een veilige manier zaaien.

Informatie over de werkwijze kunt u vinden op de NVWA website. Onderdeel van die werkwijze is het opnemen van de relevante risicobeperkende maatregelen (restrictiezinnen) op het etiket van het behandelde zaad. De restrictiezinnen staan op het wettelijk gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel (in de regel in de sectie ‘overige toepassingsvoorwaarden’). Dit voorschrift kunt u downloaden via de toelatingendatabank onder het kopje ‘Actuele gebruiksvoorschriften’ na het selecteren van het juiste middel.

De restrictiezinnen op het wettelijk gebruiksvoorschrift kunnen van toepassing zijn op het behandelen van het zaaizaad met het middel, of op het uitzaaien van het behandelde zaaizaad. Alléén de restrictiezinnen die van toepassing zijn op het uitzaaien moeten vermeld worden op het etiket van het behandelde zaad. Op recente wettelijke gebruiksvoorschriften staat specifiek vermeld welke restrictiezinnen u op het etiket van het behandelde zaaizaad moet overnemen. Op oudere wettelijke gebruiksvoorschriften staat dit niet altijd vermeld. Hierdoor is het bij oudere wettelijke gebruiksvoorschriften niet altijd duidelijk welke van de vermelde restrictiezinnen overgenomen moet worden op het etiket van het behandelde zaad. Het Ctgb heeft daarom voor deze zaadbehandelingsmiddelen met een ouder wettelijk gebruiksvoorschrift onderstaand overzicht gemaakt waarin u leest welke restrictiezinnen u moet opnemen op het etiket van het zaaizaad.

In het overzicht zijn alleen die zaadbehandelingsmiddelen opgenomen waarvoor het wettelijk gebruiksvoorschrift nog niet is aangepast volgens de nieuwe werkwijze. Het is dus niet zo dat er voor zaadbehandelingsmiddelen die niet in het overzicht zijn opgenomen geen toepassingsvoorwaarden op de verpakking van het behandelde zaaizaad hoeven te worden opgenomen; de toepassingsvoorwaarden voor deze middelen worden gegeven in het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Meer informatie over restrictiezinnen van zaadbehandelingsmiddelen

Het behandelen van zaaizaad met een toegelaten gewasbeschermingsmiddel is alleen toegestaan wanneer voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden, inclusief de restricties op het gebruik. Anders dan bij andere gewasbeschermingsmiddelen, kunnen deze restricties voor zaadbehandelingsmiddelen gelden voor de behandeling van het zaaizaad (de daadwerkelijke toepassing van het middel), maar ook voor het uitzaaien van het behandelde zaad. Daardoor is volgens de Europese gewasbeschermingsverordening het behandelen van zaaizaad met een gewasbeschermingsmiddel alleen toegestaan als de restrictiezinnen die gelden voor het uitzaaien zijn weergegeven op de verpakking van het behandelde zaaizaad.

Wanneer het Ctgb een nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift opstelt voor een zaadbehandelingsmiddel, is afgesproken dat de restrictiezinnen die relevant zijn voor het uitzaaien – en die daarom opgenomen moeten worden op de verpakking van het behandelde zaaizaad – duidelijk als zodanig op het wettelijk gebruiksvoorschrift van het middel worden aangegeven.

Deze werkwijze van het duidelijk scheiden van de twee soorten toepassingsvoorwaarden (voor behandelen respectievelijk uitzaaien) is nog niet doorgevoerd op het wettelijk gebruiksvoorschrift van alle goedgekeurde zaadbehandelingsmiddelen. Het onderstaande overzicht is opgesteld om voor de middelen met een ouder wettelijk gebruiksvoorschrift aan te geven welke restrictiezinnen opgenomen moeten worden op de verpakking van het behandelde zaad. Het doel van het overzicht is dus om het makkelijker te maken om de juiste zinnen over te nemen op de verpakking van het behandelde zaad. Het overzicht is daarmee geen vervanging van het wettelijk gebruiksvoorschrift.

Overzicht zaadbehandelingsmiddelen met een ouder wettelijk gebruiksvoorschrift

BERET GOLD 025 FS (11943)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

In de teelt van boon zonder peul en erwt met peul geldt een maximale zaaidichtheid van 240 kg/ha.

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

BUDGET PROPAMOCARB-FOSETYL (13835)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Cedress (15260)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Bevat Pseudomonas chlororaphis MA 342. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Celest Extra (15082)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Om zoogdieren en vogels te beschermen, behandeld zaad niet achterlaten op de bodem maar inwerken of verwijderen.

DIFEND (14139)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

DIFEND EXTRA (15619)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

DIFO 3 FS (15820)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Dynasty (13636)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

LALSTOP K61 WP (11708)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Latitude XL, 14673

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Zaai de met Latitude XL behandelde zaden in het seizoen waarin u ze gekocht of behandeld heeft.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Maxim 4 FS (13438)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Maxim 480 FS (14184)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

PREPPER (16036)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Previcur Energy (13221)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Redigo (13547)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

REDIGO M (15864)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Draag handschoenen bij werkzaamheden met behandeld zaad.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Redigo Pro (13548)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook op de kopakker is ondergewerkt.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Seedron (15140)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Vibrance (15684)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.

Vibrance Duo (15379)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Draag geschikte handschoenen bij het hanteren van behandeld zaaizaad.

Om de vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het eind van de rij is ondergewerkt.

Om de wilde vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Vibrance Star (15803)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Draag geschikte handschoenen bij hanteren van behandeld zaaizaad.

VOTiVO (15846)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

WOPRO Energy (15987)

Het volgende moet worden vermeld op de verpakkingen met behandeld zaad bestemd voor gebruik binnen de EU:

Geen restrictiezinnen die relevant zijn voor de etikettering van behandeld zaad.