Vogelgriep (HPAI)

Zoekt u naar toegelaten ontsmettingsmiddelen voor de reiniging en ontsmettingsmiddelen van vervoermiddelen en dierverblijfplaatsen vanwege de vogelgriep (HPAI) in Nederland?  Op de site van de NVWA vindt u een actuele lijst.

Vogelgriep (Aviaire influenza) is een zeer besmettelijk ziekte voor kippen, eenden, kalkoenen en ander pluimvee. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Het vogelgriepvirus komt Nederland binnen via onder andere trekvogels en de import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.