SPC Product NL

Samenvatting van de productkenmerken voor een biocide (product).

Voor een Unietoelating of een parallelle wederzijdse erkenning hoeft niet direct een Nederlandse SPC geleverd te worden. De Nederlandse SPC kan pas opgesteld nadat de evaluerende bevoegde autoriteit in samenspraak met de betrokken landen een Engelstalige SPC heeft vastgesteld.