Onmiddellijke melding door toelatinghouder

Formulier voor het onmiddellijk melden van informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten die erop wijzen dat de werkzame stof of het middel niet langer aan de toelatingscriteria voldoet.