Desinfectiemiddelen voor transportmiddelen voor mensen

De toepassing van desinfectiemiddelen in bussen, treinen, vliegtuigen en andere transportmiddelen voor mensen, dient te gebeuren met desinfectiemiddelen die zijn toegelaten voor: ‘Transportmiddelen bestemd voor mensen’. Dat soort toelatingen zijn er nog weinig. Met de toename van het gebruik van desinfectiemiddelen vanwege het coronavirus is er veel meer behoefte aan desinfectiemiddelen voor dat toepassingsgebied die ook werkzaam zijn tegen virussen.

Als u wilt dat uw desinfectiemiddel in de toekomst gebruikt mag worden voor desinfectie van transportmiddelen voor mensen, zorg dan dat dit toepassingsgebied door het Ctgb wordt opgenomen in het gebruiksvoorschrift van uw desinfectiemiddel. Dat kan via een aanvraag tot toelating van een nog niet toegelaten desinfectiemiddel, of een aanvraag tot uitbreiding van een reeds toegelaten desinfectiemiddel.

Voor het onderbouwen van een virusclaim dient u met studies aan te tonen dat uw middel werkzaam is tegen virussen (zie ECHA-site).

Voor het onderbouwen van de geclaimde toepassing in transportmiddelen bestemd voor mensen, hoeven vooralsnog geen extra studies geleverd te worden. Wel moet een goede beschrijving van het gebruik worden ingediend (manier van toepassen, wel of niet naspoelen, tijd tot wanneer personen weer gebruik kunnen maken van de transportmiddelen en het geschatte maximaal aantal keren toepassen per dag).

Het Ctgb zal op basis van de aanvraag een apart deel voor de beoordeling maken om na te gaan of een desinfectiemiddel veilig gebruikt kan worden in transportmiddelen bestemd voor mensen.