Hoe kan ik zien of een biocide een toelating heeft?

Biociden met een wettelijke toelating hebben een toelatingsnummer dat bestaat uit:

  • 4 tot 5 cijfers en aan het eind een N:  bijvoorbeeld: 23456N of
  • 11 cijfers; bijvoorbeeld NL-0001234-0000

Deze nummers staan vermeld op het etiket van het product. In de toelatingen databank kunt u controleren of het N- of NL-nummer inderdaad hoort bij een toegelaten biocide.