Mag je een niet in Nederland toegelaten biocide voor export bestemd, in opslag hebben?

Artikel 74 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bepaalt het volgende.
Import, opslag en vervoer van een niet toegelaten biocide is toegestaan als aangetoond kan worden dat de biociden zijn bestemd voor een andere lidstaat van de EU waar het gebruik van deze biocide wel is toegelaten of voor gebruik in een derde land alwaar het gebruik niet verboden is.