Waar kan ik terecht met vragen over behandelde voorwerpen (treated articles)?

Het Ctgb heeft geen rol meer in het beantwoorden van vragen over behandelde voorwerpen (treated articles). Vragen over behandelde voorwerpen moeten worden neergelegd bij het RIVM.