Werkzame stof gegevens bij reguliere aanvraag biocide overgangsrecht

Wanneer u een reguliere aanvraag biociden onder overgangsrecht indient dient u Appendix A in te dienen (informatie met betrekking tot de werkzame stof, met name toxicologie en milieu aspecten zijn hier vereist).

Ter ondersteuning van Appendix A dient u een compleet dossier aan te leveren met betrekking tot de werkzame stof, tenzij de werkzame stof wordt aangemerkt als een bulkchemicalie (zie hieronder). U kunt ook toegang proberen te verkrijgen tot een eerder ingediend stofdossier door middel van het verkrijgen van een Letter of Access (LoA) van de eigenaar van de gegevens. Hierin moet toestemming worden gegeven aan het Ctgb om in het kader van uw aanvraag de gegevens uit het stofdossier te gebruiken.

* Indien de werkzame stof in het middel door het Ctgb is aangemerkt als bulkchemicalie hoeft u (onder het overgangsrecht) geen Appendix A of LoA in te dienen. U kunt voor deze werkzame stoffen simpelweg verwijzen naar het bij het Ctgb aanwezige stofdossier. Bulkchemicali├źn zijn:

  • ethanol (CAS 64-17-5)
  • isopropanol (CAS 67-63-0)
  • salicylzuur (CAS 69-72-7)
  • natriumdichloorisocyanuraat (CAS ┬á2893-78-9)
  • natriumdichloorisocyanuraat dihydraat (CAS 51580-86-0)
  • cyanuurzuur (CAS 108-80-5)
  • natriumhypochloriet (CAS 7681-54-3)
  • calciumhypochloriet (CAS 7778-54-3)
  • perazijnzuur (CAS 79-21-0)
  • waterstofperoxide (CAS 7722-84-1)

Let op ook voor bulkchemicalien dient uw werkzame stof leverancier vermeld te zijn op de artikel 95 lijst.