Letter of Access (LoA)

Een Letter of Access (LoA) kan gebruikt worden om aan te tonen dat verwezen mag worden naar het (gesloten) dossier van een derde partij. Alternatief voor het verwijzen naar het gesloten dossier van een derde is het zélf samenstellen van een dossier bestaande uit betrouwbare studies en publieke gegevens.