Overzicht handdesinfectiemiddelen (PT1) voor gebruik in bedrijfs- en beroepsmatige omgeving

In tabel 1 het overzicht met handdesinfectiemiddelen (PT1) die gebruikt mogen worden in de bedrijfs- en beroepsmatige omgeving ter bestrijding van het coronavirus vanaf 1 september 2021 en handdesinfectiemiddelen die alleen gebruikt mogen worden door professionele gebruikers. In tabel 2 staat het overzicht met handdesinfectiemiddelen (PT1) die alleen mogen worden aangeprezen, verkocht aan en gebruikt door professionele gebruikers ter bestrijding van het coronavirus vanaf 1 september 2021.