Inhoudelijke onderbouwing Ctgb advies glyfosaat ten behoeve van SCoPAFF

Voor de hernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat heeft Rapporteur Member State (RMS) Duitsland een zeer gedegen evaluatie van alle beschikbare gegevens uitgevoerd. Hierbij is, naast vele studies die tot het niet-openbare deel van het dossier behoren, ook alle beschikbare oude en nieuwe openbare literatuur over glyfosaat (her)beoordeeld. Op basis van deze evaluatie, alle commentaren van lidstaten en externe partijen, zoals  NGO’s, en uitgebreide discussies met de experts van de lidstaten, heeft EFSA haar conclusie geschreven. Ctgb ziet geen redenen om af te wijken van de conclusies van de RMS en EFSA.