Appreciatie Ctgb evaluatierapport Meten=Weten januari 2022

Het burgerinitiatief Meten=Weten heeft in januari van dit jaar het rapport “Evaluatie van 3 jaar onderzoek van bodem, vegetatie, mest en lucht. Onderzoek verspreiding bestrijdingsmiddelen in Drenthe en omstreken (Buijs en Mantingh, januari 2022 uitgebracht. Het ministerie van LNV heeft Ctgb gevraagd om een appreciatie van het rapport en om te adviseren over de resultaten die in dit rapport staan in de relatie tot het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen.