Appendix B - Product

Als aanvulling op Bijlage A werkzam stof moeten in Bijlage B gegevens van het middel worden ingevuld over o.a.:

  • tests / studies
  • justification
  • confidential data
  • reliability