Instructie gebruik Wageningse driftcalculator

De Wageningen Drift Calculator (WDC) is een tool waarmee driftdepositiecijfers voor elke specifieke combinatie van teelt, teeltvrije zone (TVZ) en driftreductie-klasse (DRT) kunnen worden berekend en uitgelezen. De tool bevat de meest recente driftcijfers op basis van toedienings- en gewasparameters. Hiermee is zonder specifiek driftrapport te bepalen welke DRT-klasse en teeltvrije zone nodig zijn voor een veilig gebruik.

Ter verduidelijking voor de belanghebbenden is hieronder de werkwijze voor de verschillende aanvraagtypen - zoals die van kracht zal zijn vanaf 01 Januari 2022 - schematisch weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen aanvragen ingediend vóór 2022 en aanvragen ingediend vanaf 2022. Voor de inhoudelijke kant van de implementatie verwijzen we naar de ge-update Evaluation Manuals.