Lijst Kleine Toepassingen versie 4.1 september 2023

Versie 4.1 vervangt de eerder gepubliceerde lijst kleine toepassing (versie 4.0, Ctgb 2020) en  dient vanaf 1 september te worden gebruikt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Gezien de specifieke inzetbaarheid van laag-risicomiddelen in het totale beschikbare pakket aan maatregelen en middelen worden alle toepassingen van laag-risicomiddelen gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 gezien als ‘uitzonderlijke behoefte’.
  • Uitbreidingen van toegelaten laag-risicomiddelen kunnen door het Ctgb als kleine toepassing worden beoordeeld en toegelaten, ongeacht het areaal waarop de toepassing plaatsvindt.

Versiebeheer:

  • Versie 4.0 van 1-1-02021 tot 1-9-2023
  • Versie 3.0 van 1-11-2019 tot 1-1-2021
  • versie 2.1 (uit 2015)  tot  1-11-2019