E-zine oktober 2018

Bij het Ctgb is risicobeheersing een centraal element in de beoordeling. De basisredenering is simpel: alle biociden en gewasbeschermingsmiddelen zijn gevaarlijk en toelating is alleen mogelijk als bij gebruik volgens de voorschriften de risico’s acceptabel zijn; meer hierover leest u in deze E-zine.

Open de E-zine.