Ervaringen aanvragers gewasbeschermingsmiddelen

Het merendeel van de werklast ligt op de schouders van maar vijf lidstaten constateren Griet Vergauwe van Syngenta en Albert van den Ende van Nufarm. Bijvoorbeeld voor de goedkeuring van werkzame stoffen en door het herverdelen van dossiers van het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit. Ze doen suggesties om die werklast pragmatisch en constructief te verminderen en processen te optimaliseren, bijvoorbeeld door uitbreiding in parallel en kleine gebruiken in de lucht te houden bij een renewal: “Wees ruimhartig.” Implementeer de REFIT voor simpele, effectieve en efficiënte processen. Ze geven tips voor harmonisatie – zet in op wederzijds vertrouwen tussen lidstaten – en hoe om te gaan met de politisering, zoals houdt de rug recht op basis van wetten en guidances, laat emotie niet de boventoon voeren en benadruk het belang van gewasbeschermingsmiddelen voor een veilige voedselvoorziening in Europa.