Gewasbeschermingsmiddelen in Europa

Bénédicte Vagenende van EFSA, vertelt over ontwikkelingen in Europa op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Over de nieuwe organisatie voor de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen in EFSA. Ze somt de activiteiten op, zoals onder meer de goedkeuring en hernieuwing van werkzame stoffen, en evaluatie van basisstoffen. Ze gaat in op recente ontwikkelingen om de kwaliteit van de peer review te verbeteren, zoals het streven naar een parallelle evaluatie van EFSA en ECHA, op de evaluatie van hormoonontregelende eigenschappen, en op de ontwikkeling van nieuwe guidances, onder meer voor bijen en voor cumulatieve risico’s. Ze laat zien wat de pijlers zijn onder de General Food Law die in 2021 in werking treedt. De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat standaarddossiers tijdig zo worden aangeleverd dat ze voldoen aan de Food Law en de eisen voor openbaarmaking die daaruit voortkomen.