Relatiedag 2019 Introductie J de Leeuw

Collegevoorzitter Johan de Leeuw schetst de recente historie vanaf de Europese verordeningen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met als inzet verdergaande harmonisatie. Hij laat zien hoe het Ctgb in Europa een actieve en constructieve rol speelt, die het zal vasthouden en versterken, bijvoorbeeld in de ontwikkeling en snelle implementatie van nieuwe guidances. En hoe het Ctgb zich inspant om in de aanvraagprocessen en nieuwe ontwikkelingen nog meer samen te werken, te harmoniseren en uniformeren. Hij laat zien wat de Europese samenwerking inmiddels heeft opgeleverd zoals toegang tot de markt in meerdere landen en het Europese aanvraagsysteem R4BP voor biociden. En tegen de achtergrond van de groeiende politieke en maatschappelijke belangstelling wil hij inzetten op meer zuiverheid in het debat en verdere verfijning van de beoordeling. “De Nederlandse staat heeft er vijf eeuwen over gedaan om de juridische kaders te ontwikkelen, in Europa zijn we pas 70 jaar bezig. Dat gaan we doorontwikkelen en uitbouwen.”