Relatiedag 2019 Opening Luuk van Duijn

Secretaris/directeur Luuk van Duijn opent de relatiedag 2019. Hij vertelt waar het Ctgb nu ‘staat’, met een organisatie die op orde is, een positie als autoriteit in verbinding met de samenleving, de positieve evaluatie van de visitatiecommissie, en hij laat zien welke uitdagingen het Ctgb aangaat om de capaciteit in evenwicht te brengen met de vraag, de achterstand bij biocidenaanvragen weg te werken, in verdere harmonisatie en Europees overleg, en voor de omslag naar duurzame gewasbescherming en methodiekontwikkeling en een gemeenschappelijke Europese forecast voor biocidenaanvragen.