Antwoorden aan het TV-programma Zembla

Het TV-programma Zembla besteedde op 28 september aandacht aan het Ctgb. Voorafgaand aan deze uitzending was er verschillende keren contact tussen het Ctgb en de Zembla-redactie. Het Ctgb vindt maatschappelijke aandacht voor en discussie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk. Wij bieden alle geïnteresseerden graag duidelijkheid over hoe de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen tot stand komt.

Het Ctgb heeft dan ook graag de vragen van de redactie schriftelijk beantwoord. Wij begrijpen goed dat Zembla met een item van 40 minuten niet volledig kan zijn en niet al onze antwoorden kan weergeven. Daarom publiceren we hieronder alle informatie en antwoorden die het Ctgb aan de redactie heeft gegeven. We zijn natuurlijk bereid aanvullende vragen, ook van andere media, te beantwoorden. Daarnaast werken we sinds eind 2020 in goed overleg mee aan een zeer uitgebreid Woo-verzoek (Wet open overheid) van Zembla, openheid vinden we belangrijk. Inmiddels publiceerde het Ctgb in vervolg op dit verzoek circa 2000 documenten op de website.