Eindrapport Green Deal Groene Gewasbescherming

De Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen had tot doel concrete toelatingen van groene gewasbeschermingsmiddelen te realiseren en daarbij te leren hoe het beoordelingsproces is te versnellen en vereenvoudigen en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de gewasbescherming.