AEF evaluatie

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer, d.d. 5-12-2022,  over de uitkomsten van de evaluatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.