Woo-verzoek integriteitsschendingen

Het Ctgb ontving op 9 augustus 2023 een verzoek op grond van de Woo van RTL nieuws. Verzoeker heeft aangegeven op zoek te zijn naar informatie over integriteitsschendingen bij het Ctgb. Het verzoek richt zich op de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. Het Ctgb heeft het verzoek niet kunnen inwilligen omdat er geen informatie bij het Ctgb aanwezig is over dit onderwerp. Er zijn in de aangegeven periode geen meldingen van integriteitsschendingen bij het Ctgb gedaan. De Woo heeft geen betrekking op niet bestaande documenten. Het verzoek is daarom afgewezen.