Openbaarmaking samenstelling 13 gewasbeschermingsmiddelen

In juli 2023 ontving het Ctgb een verzoek tot openbaarmaking van de samenstelling en de toxicologische informatie van 13 gewasbeschermingsmiddelen. De verzoeker verwijst naar het belang van toegang tot informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu. In totaal zijn er 20 documenten aangetroffen waarvan 2 documenten al openbaar zijn. Het Ctgb heeft besloten tot gedeeltelijke openbaarmaking van 18 documenten. Omdat belanghebbenden bedenkingen kenbaar hebben gemaakt, wordt de informatie uitgesteld verstrekt. De documenten worden twee weken na de inwerkingtreding van het besluit op de website gepubliceerd, tenzij belanghebbenden dit via een voorlopige voorziening bij de rechter tegenhouden.