Woo verzoek Zembla - zesde deelbesluit deel a

Zembla onderzoekt hoe de overheid mens en milieu beschermt tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor heeft Zembla het Ctgb gevraagd informatie over de beoordelende, adviserende en signalerende taken van het Ctgb openbaar te maken. Dat kan op grond van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek vraagt Zembla informatie uit de periode 1 januari 2011 t/m 9 oktober 2020. Het betreft een grote hoeveelheid uitzoekwerk en in overleg met Zembla is afgesproken dat dit in delen (deelbesluiten) openbaar wordt gemaakt.

Dit zesde besluit bestaat uit deel A dat in april wordt gepubliceerd (deel B volgt later) en gaat over het deel van het verzoek waar wordt gevraagd naar de informatie over de stoffen imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, thiacloprid . Gezien de omvang wordt het zesde deel A (en deel B) in aparte delen hieronder gepubliceerd.

Documenten zesde deelbesluit A