407 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rekenmodel blootstelling werker boldompeling

In de Evaluation Manual v 2.2 staat meer informatie en instructie over gebruik van methodieken en modellen. Excel rekensheets ...

Rekenmodel | 28-10-2016

Excel rekensheets Fate & behaviour

Excel rekensheets voor Fate & behaviour.

Rekenmodel | 28-10-2016

PEC oppervlaktewater TWA berekening voor andere dagen dan 4, 21 en 28 dagen

Rekenmodel | 28-10-2016

Leeswijzer en lijst met kleine toepassingen

Voor kleine toepassingen in Nederland heeft het Ctgb een lijst ontwikkeld met een leeswijzer. Voor de sierteelt is er een update ...

Instructie gewasbeschermingsmiddelen | 28-10-2016

Worker EUROPOEM II

Voor aanvragen onder het oude toetsingskader (zoals sommige uitbreidingsaanvragen) geldt Evaluation Manual NL part v 2.0. Excel ...

Rekenmodel | 28-10-2016

Operator NL model mixing & loading

Voor aanvragen onder het oude toetsingskader (zoals sommige uitbreidingsaanvragen) geldt Evaluation Manual NL part v 2.0. Excel ...

Rekenmodel | 28-10-2016

Operator UK POEM

Voor aanvragen onder het oude toetsingskader (zoals sommige uitbreidingsaanvragen) geldt Evaluation Manual NL part v 2.0. Excel ...

Rekenmodel | 28-10-2016

Werkinstructie rekenmodel blootstelling werker bij boldompeling

Voor de risicobeoordeling van werken met natte behandelde bloembollen in de trekteelt was tot voor kort geen representatief model ...

Instructie gewasbeschermingsmiddelen | 28-10-2016

Excel rekensheet berekening drinkwaterconcetraties bij toepassing op verhardingen

Rekenmodel | 28-10-2016

Evaluation Manual 2.1

Evaluation Manual version 2.1 was published in October 2016 and valid till March 2017.

Toetsingskader gewasbeschermingsmiddel | 28-10-2016