Desinfectiemiddelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Het RIVM geeft informatie over maatregelen, waaronder al of niet desinfecteren, ter voorkoming van infectie met het coronavirus (COVID-19.) Wij adviseren de daar genoemde maatregelen op te volgen.

In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim en het juiste toepassingsgebied ingezet worden voor de bestrijding van het coronavirus. Het betreft desinfecteermiddelen voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. Deze  staan in de toelatingen databank bij biociden met het producttype PT01. Daarnaast zijn desinfecteermiddelen te gebruiken die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt; deze staan in de databank bij biociden met het producttype PT02

De desinfectiemiddelen die in Nederland gebruikt mogen worden zijn te vinden in de databank van het Ctgb en de databank van ECHA. Hieronder staat op welke manier de desinfectiemiddelen die werkzaam zijn tegen het coronavirus (COVID-19) gevonden kunnen worden in beide databanken.

Ctgb databank:

  • Kies ‘toon uitgebreide filters’
  • Zoek in categorie: ‘Biocide’;
  • Zoek in status: ‘Toegelaten middelen’;
  • Selecteer bij doelorganisme een gezochte viruscategorie; kies uit: virussen; virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen); omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen;  omkapselde  virussen; membraan-omhulde virussen;
  • Zoek in producttypes: ‘PT01’ voor hand/huid desinfectie of ‘PT02’ voor oppervlaktedesinfectie.
  • Eventueel kan nog een onderscheid gemaakt worden bij ‘Gebruik’ tussen professioneel en niet professioneel gebruik.

ECHA databank:

  • Selecteer producttypes: ‘PT01’ voor hand/huid desinfectie of ‘PT02’ voor oppervlaktedesinfectie;
  • Selecteer ‘Netherlands’ als market area;
  • Selecteer als authorisation status: ‘Authorised’;
  • Selecteer bij target organism ‘virus’ als scientific name.

Eventueel kan nog een onderscheid gemaakt worden bij ‘Use category’ tussen ‘General public (non-professional)’ en ‘Professional’.

Vergroot afbeelding

coronavirus (COVID 19)