Hoe krijg ik een toelating (registratienummer) voor mijn product?

Om een toelating te krijgen voor de Nederlandse markt moet u een aanvraag indienen bij het Ctgb.

De aanvraag bevat een volledig dossier waarin werkzaamheid en veiligheid van het product worden aangetoond. Dit geldt ook voor producten met bijvoorbeeld ethanol als werkzame stof.

Uw aanvraag en dossier worden vervolgens beoordeeld door het Ctgb. De behandeling van een aanvraag neemt, afhankelijk van de volledigheid van het dossier, ca. 12 maanden in beslag. De kosten kunnen in totaal zo’n € 15.000,- a € 20.000,- per product bedragen. Als u een toelating heeft, wordt er een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht. Een toegelaten middel is te herkennen aan het toelatingsnummer (registratienummer).