Vragen over gebruik desinfectantia tegen coronavirus