Welke desinfectiemiddelen mogen tegen het coronavirus gebruikt worden?

In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim en het juiste toepassingsgebied ingezet worden voor de bestrijding van het coronavirus (COVID-19). Het betreft desinfectiemiddelen voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren. Deze staan in de toelatingendatabank bij biociden met het producttype PT01. Daarnaast zijn desinfectiemiddelen te gebruiken die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt; deze staan in de databank bij biociden met het producttype PT02.

Desinfectiemiddelen die in Nederland gebruikt mogen worden zijn te vinden in de databank van het Ctgb en de databank van ECHA.

Hieronder staat op welke manier de desinfectiemiddelen die werkzaam zijn tegen het coronavirus (COVID-19) gevonden kunnen worden in beide databanken.

Ctgb-databank:

  • Kies ‘toon uitgebreide filters’
  • Zoek in categorie: ‘Biocide’;
  • Zoek in status: ‘Toegelaten middelen’;
  • Selecteer bij doelorganismen al de volgende termen: ‘virussen’ + ‘virussen (omkapselde en niet-omkapselde virussen)’ + ‘omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen’ + ‘omkapselde  virussen’ + ‘membraan-omhulde virussen’;
  • Zoek in producttypes: ‘PT01’ voor hand/huid desinfectie of ‘PT02’ voor oppervlaktedesinfectie.
  • Eventueel kan nog een onderscheid gemaakt worden bij ‘Gebruik’ tussen professioneel en niet professioneel gebruik.

ECHA-databank:

  • Selecteer producttypes: ‘PT01’ voor hand/huid desinfectie of ‘PT02’ voor oppervlaktedesinfectie;
  • Selecteer ‘Netherlands’ als market area;
  • Selecteer als authorisation status: ‘Authorised’;
  • Selecteer bij target organism ‘virus’ als scientific name.

Eventueel kan nog een onderscheid gemaakt worden bij ‘Use category’ tussen ‘General public (non-professional)’ en ‘Professional’.

Voor toepassing in keukens, dient u bij producttype PT 04 in te vullen.