Duurzaam gebruik biociden

Door toegelaten biociden op de juiste manier te gebruiken, zijn de risico’s voor mens, dier en milieu aanvaardbaar. Het duurzaam gebruiken van biociden betekent dat ze alleen worden ingezet wanneer dat echt nodig is.

Het doel is om schade door ongewenste organismen (zoals virussen, bacteriën, plaagdieren, schimmels en algen) te voorkomen. Als deze organismen toch voor problemen zorgen, moeten eerst niet-chemische maatregelen genomen worden. Biociden mogen pas gebruikt worden als deze maatregelen onvoldoende effect hebben. In het Strategisch Kader Biociden (2023) van de Rijksoverheid staat meer informatie over dit onderwerp. Het kader richt zich op het voorkomen of beheersen van ongewenste organismen, waarbij mensen, dieren en milieu zo min mogelijk blootgesteld worden aan schadelijke stoffen.

Meer informatie is te lezen in het ‘Strategisch kader voor de inzet van biociden bij het voorkomen en beheersen van ongewenste organismen(externe link)’.