Fosfine

In overleg met toelatinghouders en Europese partners ontwikkelt het Ctgb maatregelen om fosfinevergiftigingen tijdens transport te voorkomen. De voorstellen hiervoor, zoals een verbod op gebruik tijdens transport, beginnen inmiddels concreet vorm te krijgen.

Fosfinegas wordt gebruikt voor het bestrijden van insecten in voorraden van bijvoorbeeld granen. Dergelijke gassingen vinden plaats in silo’s, containers, opslagruimten en ook in schepen, treinen of vrachtwagens. De toepassing vindt plaats door aluminium- of magnesiumfosfide (een vaste stof) in aanraking te laten komen met lucht en vocht. Daarbij ontwikkelt zich dan het fosfinegas, dat dan zijn werk kan doen.

Fosfinegas is zeer giftig en de afgelopen jaren zijn er (bijna) ongelukken geweest met schippers die in aanraking kwamen met fosfineresten uit gegaste ladingen. Om het risico hierop terug te dringen is er vanuit de overheid een werkgroep aan de slag gegaan om hiervoor maatregelen voor te stellen. Het Ctgb is hierbij betrokken en heeft voorstellen ontwikkelt voor maatregelen rond de toelatingen van aluminium- en magnesiumfosfide.

Het gaat hierbij om zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden waarvan de beoordeling inmiddels Europees geharmoniseerd is. Voor een effectieve vermindering van de risico’s op fosfinevergiftiging tijdens transport ontwikkelt het Ctgb in overleg met toelatinghouders en Europese partners een set maatregelen om fosfinevergiftigingen tijdens transport te voorkomen.

Het gaat dan onder meer om een verbod op het gebruik van fosfinegas tijdens transport en een verplichting om resten van fosfide-middelen te verwijderen voordat een lading wordt overgeslagen.

Dergelijke maatregelen hebben alleen zin als ze Europees breed worden doorgevoerd.

De zeescheepvaart zal worden uitgezonderd van deze maatregelen omdat regels voor de zeevaart alleen zin hebben als die wereldwijd worden vastgesteld. Verder bestaat in de zeehavens inmiddels een goed werkend systeem om gegaste ladingen te herkennen en te ontgassen vóór de lading verder vervoerd wordt.