Hormoonontregelende stoffen

Hormoonontregelaars zijn (werkzame) stoffen die onder bepaalde omstandigheden van invloed kunnen zijn op de hormoonhuishouding van mensen en dieren.

Al langere tijd worden werkzame stoffen bij de (her-)registratie beoordeeld op eventuele hormoonontregelende eigenschappen voor mens en milieu. Dit gebeurde tot 2018 aan de hand van expert judgement en de interim criteria uit de Europese verordeningen. Inmiddels zijn voor de identificatie van eventuele  hormoonontregelende eigenschappen wetenschappelijke criteria vastgesteld.

Voor biociden zijn deze criteria sinds 7 juni 2018 van toepassing; voor gewasbeschermingsmiddelen gelden sinds 10 november 2018 vrijwel identieke criteria. Zie voor meer informatie de landingspagina over hormoonverstoring van de Europese Commissie (DG SANTE).

Identificatie hormoonontregelende stoffen

EFSA en ECHA hebben gezamenlijk een guidance ontwikkeld voor de identificatie van hormoonontregelaars. Deze is van toepassing sinds bovengenoemde data. Als hulpmiddel hiervoor is een nieuwe versie van het Excel-bestand vrijgegeven: Bijlage E van de Leidraad voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen van de verordeningen (EU) nr. 528/2012 en (EG) nr. 1107/2009). Het nieuwe bestand bevat bugfixes voor enkele problemen die met de eerdere versie zijn gemeld.